Konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI (TTP) jest największą w Polsce konferencją dotyczącą termowizji. Ma charakter cykliczny i odbywa się co dwa lata. Konferencja ta jest forum naukowo-technicznym, na którym specjaliści z różnych dziedzin zajmujący się termografią mogą wymieniać swoje doświadczenia, prezentować wyniki badań oraz zastosowania termografii i termometrii. Forum zapewnia coraz większą integrację środowiska naukowo-badawczego z przemysłem.
Pierwszym organizatorem konferencji był dr Piotr Pręgowski, dzięki któremu konferencja zyskała dużą rangę naukową i przyczyniła się do integracji środowiska naukowców oraz techników zajmujących się termografią.Organizatorem Konferencji TTP jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Ambicją organizatorów konferencji TTP jest utrzymanie dotychczasowego profilu konferencji, tj. propagowanie i rozwijanie technik termograficznych w różnych dziedzinach nauki i techniki, ze szczególnym podkreśleniem termografii ilościowej. Konferencji TTP towarzyszy wystawa sprzętu termowizyjnego, na której producenci przedstawiają najnowsze osiągnięcia sprzętowo-programowe.

Tematyka Konferencji
  • Detekcja promieniowania podczerwonego i radiacyjny pomiar temperatury, detektory podczerwieni
  • Systemy termowizyjne i ich oprogramowanie
  • Modelowanie i pomiary pól temperatury, procesy cieplne
  • Badania nieniszczące przy użyciu technik w podczerwieni
  • Biomedyczne zastosowania termografii w podczerwieni
  • Przemysłowe zastosowania termowizji w podczerwieni
  • Zastosowania termowizji w budownictwie
  • Zastosowania termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki

Autorzy przedstawią swoje prace w języku polskim lub angielskim.