Opłata konferencyjna (obejmuje udział w konferencji, zakwaterowanie i wyżywienie, materiały konferencyjne, kolację koleżeńską i wycieczkę).

1000 PLN przy wpłacie do dnia 1 września 2011r.
1300 PLN przy wpłacie po dnia 1 września 2011r.


600 PLN - opłata dla studentów (bez materiałów konferencyjnych)

Opłata za uczestnictwo w Szkole Termograficznej
500 PLN.

W przypadku udziału w Konferencji uczestnictwo w Szkole Termograficznej jest bezpłatne. Opłatę konferencyjną prosimy kierować przelewem na konto bankowe.

Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki
nr 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228
PeKaO S.A. II/O Łódź,
Łódź, ul. Piotrkowska 270
z dopiskiem "Konferencja TTP 2011"
© Instytut Elektroniki PŁ 2011