KRAJOWA KONFERENCJA TERMOGRAFII
I TERMOMETRII W PODCZERWIEMI

IV Krajowa Konferencja TTP
Łódź, 16-18 listopada 2000r.

Informacje praktyczne
Lokalizacja
Program
Zgłoszenie
Koszty
Instrukcje dla autorów
Sponsorzy
Komitet Naukowy
Sekretariat TTP2000

Fragment panoramy Łodzi widziany kamerą termowizyjną Inframetrics760

Krajowa konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI ma już swoją historię. Organizowana jest cyklicznie, co 2 lata, a w roku 2000 będzie to już po raz czwarty. Animatorem i pierwszym organizatorem konferencji był kolega dr inż. Piotr Pręgowski, dzięki któremu konferencja zyskała dużą rangę naukową i przyczyniła się do integracji środowiska naukowców i techników zajmujących się termografią. Zaangażowanie i olbrzymi wysiłek kolegi Pręgowskiego oraz całej społeczności termograficznej w Polsce zostały uwieńczone przyznaniem organizowania w 1998r. w Łodzi największej europejskiej konferencji nt. termografii ilościowej - QIRT'98

Głównymi organizatorami konferencji TTP jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej oraz Zespół Termodetekcji Optoelektronicznej Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP. Ambicją organizatorów Konferencji TTP jest utrzymanie dotychczasowego profilu konferencji, tj. propagowanie i rozwijanie technik termograficznych w różnych dziedzinach, ze szczególnym podkreśleniem termografii ilościowej. W tym roku zgłoszono ok. 50 prac, w tym kilka z zagranicy. Przedstawione będą referaty zaproszone oraz zorganizowana będzie sesja plakatowa.

Konferencja TTP'2000 może się odbyć dzięki hojności Sponsorów, wśród których są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Łodzi, J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej oraz Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ. W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę serdecznie podziękować wszystkim Sponsorom za wsparcie naszej konferencji. Wzorem lat ubiegłych, konferencji TTP'2000 towarzyszyć będzie wystawa sprzętu termograficznego, na której swoje wyroby przedstawią producenci kamer i oprogramowania do termografii w podczerwieni. Udział w wystawie traktujemy jako formę sponsorowania Konferencji TTP. Składam podziękowanie przedstawicielom firm: FLIR SYSTEMS AB, Raytheon Commercial Infrared (Intertech Corp.) oraz P.U.H. Voltex za udział w konferencji TTP'2000.

TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencje TTP mają charakter naukowo-techniczny i są adresowane do szerokiego grona specjalistów, naukowców, praktyków i entuzjastów termografii. Obejmują:

Układy i systemy przetwarzania promieniowania podczerwonego (skanery, kamery, pirometry,...). 

Charakterystyki metrologiczne i kalibracja sprzętu termograficznego 

Detektory podczerwieni 

Badania nieniszczące przy użyciu technik w podczerwieni (metoda fali cieplnej, termografia impulsowa,..) 

Fizyczne aspekty detekcji promieniowania podczerwonego (emisyjność, charakterystyki promieniowania,...) 

Modelowanie i pomiary pól temperatury 

Zastosowania termografii w podczerwieni w różnych dziedzinach nauki i techniki, w medycynie, ratownictwie, przemyśle, ochronie środowiska,... 

Inne problemy pokrewne termografii w podczerwieni