Krajowa Konferencja
TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA
W PODCZERWIENI

22-24 października 2009
Dom Wczasowy "Jawor" Sp. z o.o. w Ustroniu
ul. Wczasowa 51, 43-450 Ustroń-Jaszowiec

    Krajowa Konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI (TTP) jest największą krajową konferencją dotyczącą tej tematyki. Ma charakter cykliczny i odbywa się, co dwa lata. Konferencja ta jest forum naukowo-technicznym, na którym specjaliści z różnych dziedzin zajmujący się termografią mogą wymieniać swoje doświadczenia, prezentować wyniki badań, oraz zastosowania termografii i termometrii. Forum to umożliwia integrację środowiska naukowo-badawczego z przemysłem. W ramach konferencji odbywa się ciesząca się dużą popularnością Szkoła Termograficzna, na której dyskutowane są aktualne problemy i najnowsze osiągnięcia technologiczne dotyczące pomiarów temperatury.
    Pierwszym organizatorem konferencji był kolega dr Piotr Pręgowski, dzięki któremu konferencja zyskała dużą rangę naukową i przyczyniła się do integracji środowiska naukowców oraz techników zajmujących się termografią. Obecnie głównymi organizatorami konferencji TTP jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej oraz Zespół Termodetekcji Optoelektronicznej Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP. Ambicją organizatorów konferencji TTP jest utrzymanie dotychczasowego profilu konferencji, tj. propagowanie i rozwijanie technik termograficznych w różnych dziedzinach nauki i techniki, ze szczególnym podkreśleniem termografii ilościowej.
    Konferencji TTP towarzyszy wystawa sprzętu termowizyjnego, na której czołowi producenci przedstawiają najnowsze osiągnięcia sprzętowo-programowe.

Tematyka Konferencji

 • Fizyczne aspekty detekcji promieniowania podczerwonego (emisyjność, charakterystyki promieniowania, ...)
 • Detektory podczerwieni
 • Modelowanie i pomiary pól temperatury, procesy cieplne
 • Badania nieniszczące przy użyciu technik w podczerwieni (metoda fali cieplnej, termografia impulsowa, ...)
 • Systemy i narzędzia programowe, w tym:
  • układy i systemy przetwarzania promieniowania podczerwonego (skanery, kamery, pirometry, ...)
  • charakterystyki metrologiczne i kalibracja sprzętu termograficznego
 • Zastosowania termografii w naukach medycznych
 • Zastosowania termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki
 • Inne problemy termografii i termometrii w podczerwieni

Wybrane referaty po ocenie przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane
w czasopiśmie PAK.

    Organizatorzy zapewniają mozliwość publikacji wybranych artykułów w czasopiśmie Pomiary Automatyka Kontrola w Zeszycie 11/2009, całkowicie poświeconym konferencji TTP. Artykuły te zostaną poddane recenzji wg wymogów Redakcji PAK. Zeszyt PAK zostanie dostarczony uczestnikom w czasie konferencji.
    W materiałach konferencyjnych, w formie drukowanej zostaną opublikowane jedynie streszczenia referatów (1-2 strony wg formatu TTP).Pełne teksty referatów znajdą się na płycie CD. Organizatorzy uprzejmie proszą o nadesłanie dwustronicowych streszczeń oraz pełnych tekstów artykułów do Zeszytu 11 PAK (w formacie PAK) w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2009r. Pozostałe pełne teksty referatów prosimy dosłac w terminie do 10 września 2009r.
© Instytut Elektroniki PŁ 2008