Seminarium
70 lat Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej

26 września 2007 r. (środa)
Kuria Archidiecezji Łódzkiej, ul. ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź


Patronat medialny:

Dziennik Łódzki

Ex Libris 43bis

Kultura i Bizn

Radio Plus

Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi

Patronat

Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki
Helena Pietraszkiewicz, Wojewoda Łódzki
Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego
Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Łodzi

Organizatorzy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
(Punkt Konsultacyjny w Łodzi)
i
Politechnika Łódzka
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej,
Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej)


Cel seminarium

Uhonorowanie 70 lat działalności i przedstawienie osiągnięć Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi oraz współpracy z Politechniką Łódzką.

Przeprowadzenie akcji informacyjno-propagandowej z wykorzystaniem różnego typu mediów w celu reklamy działalności Archiwum i Muzeum oraz przedstawienie ich osiągnięć a przede wszystkim pokazanie ich możliwości działania i współpracy z innymi jednostkami kościelnymi, państwowymi i samorządowymi.

Szeroka akcja w mediach powinna przybliżyć mieszkańcom naszego regionu zakres działalności obu jednostek i wpłynąć na zwiększenie zainteresowania nimi i praktyczne wykorzystanie ich oferty. Społeczne zainteresowanie obu jednostkami powinno wpłynąć na poszerzenie ich działalności, stworzyć im nowe lepsze możliwości i umożliwić szeroką współpracę.

W dobie nowoczesnych technik informacyjnych możliwe jest stworzenie globalnego systemu umożliwiającego szybki dostęp do posiadanych w regionie archiwaliów, nie tylko w Archiwum Archidiecezjalnym, lecz także w parafiach. Pełna dokumentacja zabytków kościelnych regionu łódzkiego to także bardzo ważne zagadnienie, które powinno być jak najszybciej zorganizowane.

Akcja informacyjna obejmowałaby także rozesłanie wydanych materiałów konferencyjnych do różnorodnych jednostek w makroregionie łódzkim.