Krajowa Konferencja
ROLA NAUKI W ZACHOWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Współpraca uczelni wyższych z muzeami, archiwami i konserwatorami
dzieł sztuki na terenia regionu łódzkiego

27 listopada 2010r.
Sala Seminaryjna Wyższego Seminarium Duchownego
Łódź, ul. Św. Stanisława Kostki 14


Cel konferencji

Przedstawienie możliwości naukowych i badawczych uczelni wyższych oraz potrzeb ośrodków muzealnych i archiwów w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. Nawiązanie współpracy.

Spodziewane efekty konferencji

Powstanie wspólnych programów działania i ich przyszła realizacja. Stworzenie właściwej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Lepsze poznanie
i nawiązanie kontaktów między przedstawicielami poszczególnych jednostek.

Organizatorzy

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

Komitet Honorowy Konferencji

Arcybiskup Metropolita Łódzki, Doktor Prawa Kanonicznego Władyslaw Ziółek

Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nikiel

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

Rektor Państwowej Wyższej Szkoly Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
im. Leona Schillera w Łodzi, dr hab. Robert Gliński, prof. PWSFTViT

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Włodzimierza Strzemińskiego w Łodzi,
prof. zw. Grzegorz Chojnacki

Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów,
prof. zw. Antoni Wierzbiński

Patronat nad konferencją

Marszałek Województwa Łódzkiego

Program konferencji

9:00 - 9:15 Otwarcie Konferencji

Część I

9:15 - Referat inauguracyjny , dr Mirosław Wachowiak, Badania malarstwa sztalugowego prowadzone we współpracy z Zakładem Fotofizyki i Techniki Laserowej PAN w Gdańsku oraz Instytutem Geologii i Zakładem Chemii Organicznej Politechniki Warszawskiej, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Komunikaty przedstawicieli łódzkich uczelni
9:50 Beata Gutarowska, Małgorzata Piotrowska, Anna Koziróg, Zofia Zakowska, Ochrona przed mikrobiologiczną biodeterioracją w muzealnictwie, PŁ
10:00 Paweł Wandelt, Ewolucja papierów graficznych na przestrzeni wieków a ich trwałośc, PŁ.
10:10 Waldemar Machnowski, Jan Perkowski, Henryk Wrzosek, Wybrane metody instrumentalne przydatne w ocenie stanu zachowania oraz ochronie tekstylnych obiektów zabytkowych, PŁ.
10:20 Jan Perkowski, Bogusław Więcek, Promieniowanie elektromagnetyczne w analizie i konserwacji obiektów zabytkowych, PŁ.
10:30 Beata Brożek-Płuska, J. Surmacki, Halina Abramczyk, Zastosowanie spektroskopii Ramana w analizie i konserwacji dzieł sztuki, PŁ.
10:40 Małgorzata Iwona Szynkowska, Nowoczesne metody analizy instrumentalnej w badaniu obiektów zabytkowych, PŁ.
10:50 Jerzy Holc, Maria Cybulska, Sławomir Kuberski, Badania tekstyliów zabytkowych dla potrzeb konserwacji na przykładzie arrasu "Budowa Wieży Babel" z kolekcji Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, PŁ.
11:00 Maria Cybulska, Tomasz Drożdż, Ewa Załuska, Damian Kreczmer, Repliki zabytkowych tkanin i ubiorów dla potrzeb muzealnictwa, PŁ.
11:10 Sławomir M. Kuberski, Maria Cybulska, Techniki analizy instrumentalnej w badaniach tkanin zabytkowych, PŁ.
11:20 Aneta Kępczyńska-Walczak, Bartosz Walczak, Nowoczesne technologie w dokumentacji i interpretacji dziedzictwa architektonicznego, PŁ.
11:30 Dariusz Klemantowicz, Rola archiwum uczelnianego w zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu na przykładzie Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego, UŁ.
11:40 Iwona Jażdżewska, Systemy Informacji Geograficznej w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, UŁ.
11:50 Jarosław Czembrowski, Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl - próba stworzenia filmografii narodowej, PWSFTviT w Łodzi.
12:00 Monika Sarwińska, Współczesne archiwa filmowe między cyfryzacją z zachowaniem dziedzictwa na przykładzie działalności Archiwum Filmowego, PWSFTViT w Łodzi.
12:10 Ks. dr Jan Wolski, Rola katolickiej uczelni w sprawowaniu pieczy nad dziedzictwem kulturowym, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

12:20 - 12:40 Przerwa na kawę

Część II

Wystąpienia przedstawicieli muzeów, archiwów, instytucji diecezjalnych i konserwatorów

12:40 Wojciech Szygendowski, Problemy konserwatorskie w obiektach sakralnych na przykładzie Kolegiaty w Łasku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.
12:50 Mari Watanabe, Działalnośc Archiwum Państwowego w Łodzi w zakresie ochrony zasobu i związane z tym problemy, Archiwum Państwowe w Łodzi.
13:00 Konrad Czernielewski, Maria Głowacka, Problematyka opieki konserwatorskiej nad miejscami pamięci narodowej i kolekcjami muzealnymi w działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
13:10 Rafał Leszczyński, Przedłużyc życie starodrukom, Muzeum Archidiecezji Łódzkiej.
13:20 Jacek Królewski, Powstanie pracowni konserwacji tkanin w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
13:30 Agata Pawelec, Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konserwacji skór zabytkowych. Sprawozdanie z konferencji "PERGAMIN I SKÓRA, badania, konserwacja-restauracja, rzemiosło", zorganizowanej 21 - 23 pazdziernika 2010 r. przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Miasta Łodzi.
13:40 Ewa Derkacz-Królewska, Koniecznośc badań naukowych w pracach konserwatorskich na przykładzie ikony "Chrystus Pantokrator" z XVIII w., z Horostyty, woj. Lubelskie, Muzeum Miasta Łodzi.
13:50 Anna Kotlińska, Tkaniny zabytkowe - identyfikacja surowca, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Dział Konserwacji i Badań nad Technologią Zabytków.
14:00 Renata Śliwińska, pokaz firmy ALCUNI, Urządzenia do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach do przechowywania zbiorów.

14:20 - 15:30 Obiad dla uczestników konferencji i krótka przerwa

Część III

15:30 Dyskusja panelowa związana z tematyką konferencji, możliwośc przedstawienia dodatkowych opinii, wniosków i propozycji (prowadzenie - Anna Walaszczyk, Mirosław Wachowiak, Bogusław Więcek).
17:00 Podsumowanie konferencji - stworzenie programu dalszego współdziałania w omawianym zakresie (prowadzenie - Bogusław Więcek).
17:30 Zamknięcie Konferencji
W związku z ograniczonym czasem trwania konferencji wszyscy jej uczestnicy będą mogli zamieścić pełne teksty referatów dotyczących swoich prac z zakresu tematyki konferencji w materiałach konferencyjnych (bez limitu liczby stron i z możliwością przedstawiania materiałów graficznych). Zostaną one wydane w formie ksiązkowej oraz jeśli autor wyrazi zgodę w formie elektronicznej na stronie internetowej konferencji. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa i prac - 10. października br.

Ze względów organizacyjnych prosimy o imienne potwierdzenia uczestniczenia w konferencji.

Kontakt

Dr inż. Jan Perkowski
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
ul. Wróblewskiego 15
90-570 Łódź
tel. 42 631 31 63
japerepi@mitr.p.lodz.pl

Dr hab. inż. Bogusław Więcek
Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 211/215
90-924 Łódź
tel. 42 631 26 37
wiecek@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka

Urząd Miasta Łodzi

Archidiecezja Łódzka

Instytut Elektroniki

Międzyresotowy Instytut Techniki Radiacyjnej

© Instytut Elektroniki PŁ 2010