Pomysł konferencji powstał w trakcie prac prowadzonych nad możliwością wykorzystania metod fizykochemicznych w detekcji szkodników drewna niszczących obiekty zabytkowe. Działania te są kolejnym etapem w pracach interdyscyplinarnego zespołu naukowo – badawczego w składzie: ks. kustosz Jerzy Spychała - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi, dr hab. inż. Bogusław Więcek – Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej i dr inż. Jan Perkowski – Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Od szeregu lat Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (MITR) prowadzi działania nad propagowaniem wykorzystania promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów zabytkowych. W ramach grantu Miasta Łodzi we współpracy z Muzeum Archidiecezjalnym dokonano w 1999 roku dezynfekcji i konserwacji drewnianej rzeźby gotyckiej Matki Boskiej z Dzieciątkiem (I połowa XV wieku) – własność Muzeum Archidiecezjalne. Od tego czasu MITR PŁ współpracuje z księdzem Dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego Jerzym Spychałą i wykonane zostały kolejne prace na rzecz Kościoła, a mianowicie dezynfekcje: skrzydeł tryptyku ołtarza z Rosochy koło Moszczenicy (I ćwierćwiecze XVI w) – własność Muzeum Archidiecezjalne, figury Madonny z Dzieciątkiem wykonanej z piaskowca ze zbiorów Sztuki Średniowiecznej, własność Muzeum Narodowe w Warszawie, drewnianych rzeźb Św. Franciszka, św. Antoniego i Św. Anny z Bazyliki Archikatedralnej p.w. Św. Stanisława Kostki w Łodzi, drewnianej rzeźby Św. Jana Nepomucena – własność Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi.
        Konferencja „POTRZEBY KONSERWATORSKIE OBIEKTÓW SAKRALNYCH NA PRZYKŁADZIE MAKROREGIONU ŁÓDZKIEGO – stan, zagrożenia i możliwości przeciwdziałania” odbyła się na terenie Politechniki Łódzkiej i Kurii Biskupiej w Łodzi w dniach 9 i 10 grudnia 2005r. Pomysł spotkania naukowego specjalistów z różnych dziedzin nauki i kultury zyskał przychylność władz uczelni i miasta. Inicjatywa ta uświetniła obchody 85 rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej i 60-lecia Politechniki Łódzkiej. Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do promocji naszego miasta i regionu i może stać się przykładem współpracy ludzi nauki, kultury i duchownych na polu ratowania dóbr kultury narodowej.


»  Artykuły, które nie zostały umieszczone w książce,  «
»  dostępne są w wersji elektronicznej  «
© Instytut Elektroniki Politechniki Łodzkiej 2005  *   Projekt i wykonanie T. Wajman