Scientific Committee
Prof. Halina Abramczyk – Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
Dr inż. Mariusz Borecki – Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
Prof. Krzysztof Buczyłko – Uniwersytet Medyczny, Łódź
Dr inż. Mariusz Felczak – Politechnika Łódzka
Prof. Marek Fidali – Politechnika Śląska
Dr inż. Natalia Hots – Politechnika Lwowska
Prof. Zdzisław Jankiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Prof. Anna Jung – Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Prof. Mariusz Kaczmarek – Politechnika Gdańska
Dr Bronisław Kajewski – Główny Instytut Górnictwa
Dr inż. Marcin Kałuża – Politechnika Łódzka
Dr inż. Mariusz Kastek – Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. Tadeusz Kruczek – Politechnika Śląska
Prof. Zbigniew Lisik – Politechnika Łódzka
Dr inż. Andrzej Lubecki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. Henryk Madura – Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. Jerzy Luciński – Politechnika Łódzka
Prof. Andrzej Materka – Politechnika Łódzka
Prof. Gilbert De Mey – Uniwersytet w Gandawie, Belgia
Prof. Waldemar Minkina – Politechnika Częstochowska
Prof. Andrzej Napieralski – Politechnika Łódzka
Prof. Andrzej Nowak – Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. Antoni Nowakowski – Politechnika Gdańska
Dr inż. Robert Olbrycht – Politechnika Łódzka
Dr inż. Grzegorz Owczarek – CIOP-PIB
Prof. Elżbieta Pieczyska – IPPT PAN, Warszawa
Doc. Stanisław Poloszyk – Politechnika Poznańska
Dr inż. Piotr Pręgowski – Pręgowski Infrared Services, Warszawa
Prof. Antoni Rogalski – Wojskowa Akademia Techniczna
Dr inż. Leszek Różański – Politechnika Poznańska
Prof. Janusz Rybiński – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Dr inż. Tomasz Sosnowski – Wojskowa Akademia Techniczna
Dr inż. Maria Strąkowska – Politechnika Łódzka
Dr inż. Anna Szajewska – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Prof. Waldemar Świderski – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Prof. Andrzej Wawrzynek – Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. Bogusław Więcek – Politechnika Łódzka(Chairman)
Prof. Alina Wróbel – Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
Prof. Zygmunt Wróbel – Uniwersytet Śląski, Katowice