Krajowa Konferencja
TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA
W PODCZERWIENI

19-21 października 2011
Dom Wczasowy "Jawor" Sp. z o.o. w Ustroniu
ul. Wczasowa 51, 43-450 Ustroń-Jaszowiec

Krajowa Konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI (TTP) jest największą krajową konferencją dotyczącą termowizji w Polsce. Ma charakter cykliczny i odbywa się, co dwa lata. Konferencja ta jest forum naukowo-technicznym, na którym specjaliści z różnych dziedzin zajmujący się termografią mogą wymieniać swoje doświadczenia, prezentować wyniki badań, oraz zastosowania termografii i termometrii. Forum to umożliwia integrację środowiska naukowo-badawczego z przemysłem. W ramach konferencji odbywa się ciesząca się dużą popularnością Szkoła Termograficzna, na której dyskutowane są aktualne problemy i najnowsze osiągnięcia technologiczne dotyczące pomiarów temperatury.
Pierwszym organizatorem konferencji był kolega dr Piotr Pręgowski, dzięki któremu konferencja zyskała dużą rangę naukową i przyczyniła się do integracji środowiska naukowców oraz techników zajmujących się termografią. Obecnie głównymi organizatorami konferencji TTP jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej oraz Zespół Termodetekcji Optoelektronicznej Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP. Ambicją organizatorów konferencji TTP jest utrzymanie dotychczasowego profilu konferencji, tj. propagowanie i rozwijanie technik termograficznych w różnych dziedzinach nauki i techniki, ze szczególnym podkreśleniem termografii ilościowej. Konferencji TTP towarzyszy wystawa sprzętu termowizyjnego, na której czołowi producenci przedstawiają najnowsze osiągnięcia sprzętowo-programowe.

TEMATYKA KONFERENCJI
  • Detekcja promieniowania podczerwonego, detektory podczerwieni
  • Systemy termowizyjne i ich oprogramowanie
  • Modelowanie i pomiary pól temperatury, procesy cieplne
  • Badania nieniszczące przy użyciu technik w podczerwieni
  • Biomedyczne zastosowania termowizji w podczerwieni
  • Przemysłowe zastosowania termowizji w podczerwieni
  • Zastosowania termowizji w budownictwie
  • Zastosowania termowizji w różnych dziedzinach nauki i techniki
Autorzy przedstawią swoje prace w języku polskim. Wyjątkiem są goście zagraniczni, którzy wygłoszą referaty zaproszone w języku angielskim. W tych przypadkach organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

SZKOŁA TERMORGAFICZNA

W dniu 19. października 2011r. organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w wykładach i pokazach w ramach Szkoły Termograficznej. Wykładowcami będą wybitni specjaliści z kraju i z zagranicy. Organizatorzy wydają certyfikat udziału w szkoleniu z zakresu termowizji w podczerwieni.

WYSTAWA

Wzorem lat ubiegłych, konferencji TTP 2011 towarzyszyć będzie wystawa sprzętu termograficznego, na której swoje wyroby przedstawią producenci kamer termowizyjnych i oprogramowania.

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

Organizatorzy zapewniają możliwość publikacji wybranych artykułów w czasopiśmie PAK.

PAK Pomiary Automatyka Kontrola
Zeszyt 10/2011

Artykuły zostaną poddane recenzji wg wymogów Redakcji PAK. Zeszyt PAK 10/2011, całkowicie poświęcony konferencji TTP, zostanie dostarczony uczestnikom w czasie rejestracji. Ponadto wszystkie prace zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej na płycie CD.
Ze względy na konieczność wykonania recenzji, uprzejmie prosimy nadsyłać prace w wersji elektronicznej najpóźniej do dnia 31. lipca 2011r. Artykuły powinny mieć objętość nie większą niż 6 stron formatu A4 zgodnego z szablonem.

SESJA PLAKATOWA

Konferencji TTP 2011 towarzyszy sesja plakatowa. Każdy z jej uczestników ma do dyspozycji 1m2 powierzchni do przedstawienia swojej pracy. Materiały biurowe do przymocowania plakatu zapewnią organizatorzy
© Instytut Elektroniki PŁ 2011