Ankieta dla uczestników
Konferencji TTP2009

Imię :
Nazwisko :
Tytuł :
Miejsce pracy :
Kod pocztowy :
Miasto :
Kraj :
Tel. :
Faks :
E-mail :
Czy Konferencję TTP 2011
zoraganizować w Ustroniu?
tak nie
Czy utrzymać Szkołę Termograficzną? tak nie
Czy wydłużyć czas Konferencji? tak nie
Inne uwagi:© Instytut Elektroniki PŁ 2008